WetRol - Stacja Unasieniania Loch PICWetRol - Stacja Unasieniania Loch PIC
Knury - najwyższy potencja genetyczny

Knury

Stacja Unasieniania Loch WetRol oferuje nasienie knurów, które charakteryzuje:

Rasy mateczne

Stacja ma dostęp do wszystkich linii hodowlanych oferowanych przez PIC

Linie towarowe
WetRol w trosce o zdrowie

Zdrowie

Stacja ulokowana jest z dala od zabudowań gospodarskich oraz szlaków komunikacyjnych. Jest ogrodzona wysokim płotem uniemożliwiającym przedostanie się osób trzecich oraz zwierząt.

Knury po zakupie przechodzą miesięczną kwarantannę, w czasie której wykonywane są badania, eliminujące wszelkiego typu osobniki niespełniające wysokich wymagań jakościowych i zdrowotnych.

Stacja jest wolna od chorób, które mogą być rozprzestrzeniane z nasieniem, takich jak:

W każdym miesiącu przeprowadzamy badanie krwi u minimum 10%.

WetRol - autoryzowana stacja unasieniania loch PIC

Firma

Jesteśmy prywatną Stacją Unasieniania Loch założoną w 2001 roku. Działamy na rynku ogólnopolskim. W 2006 roku oddaliśmy do użytku nowoczesny budynek stacji wraz z laboratorium, budowany zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Stacja prowadzona jest przez lekarzy weterynarii specjalizujących się m.in. w rozrodzie zwierząt, dlatego nasienie wyprodukowane w naszej stacji charakteryzuje się najwyższymi parametrami jakości. Przeprowadzamy również szkolenia z zakresu rozrodu i inseminacji świń w celu podniesienia efektywności produkcji trzody chlewnej.

WetRol - produkcja nasienia

Produkcja Nasienia

W procesie produkcji zachowane są wszelkie standardy z zastosowaniem najnowszych technologii i osiągnięć światowej nauki.

Knury żywione są odpowiednio zbilansowaną paszą z uwzględnieniem dodatków mających znakomity wpływ na jakość i przeżywalność nasienia. W stacji panuje doskonały mikroklimat (odpowiednia temperatura, wilgotność, poziom amoniaku). Podłoga zimą jest ogrzewana, a latem chłodzona. Kojce są bardzo obszerne i uwzględniają behawior knurów.

WetRol - bank nasienia

Jakość nasienia

Do produkcji nasienia używa się najwyższej jakości długoterminowych rozrzedzalników.

Każda partia nasienia pochodząca od danego knura jest obowiązkowo codziennie badana w celu wyeliminowania wszelkich zmian zachodzących w nasieniu w trakcie jego przechowywania. Dysponując tego typu monitoringiem chronimy hodowców przed inseminacją nasieniem, którego jakość mogła ulec pogorszeniu w czasie składowania.

Nasienie przechowywane jest w banku nasienia w stałej temperaturze 17°C.